Tłumaczenia pisemne i ustne wykonywane przez tłumaczy z uprawnieniami tłumacza przysięgłego na potrzeby urzędów, sądów i innych instytucji.

Dysponujemy tłumaczami przysięgłymi wszystkich języków.

Ponadto, oferujemy możliwość uwierzytelnienia posiadanego tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego oraz wydania dodatkowych uwierzytelnionych kopii dokumentów tłumaczonych wcześniej.